Tomas Moberg

Aktivist

·············

Susning

Nu är det höst så
börja älska det som faller;
snart är ni döda
så sluta frukta förändring;
ingen lever i evighet.
Vad är det
för gamla
ekar
som
inte
delar
med sig av
det som de bär på?
·····

Dikter

·····

Manifest

Hållbarhetsmanifest

·····